CAREEN MC

(ZT MARWTEYN × SYMPHONY OF LOVE)
2014 • Bay • Stallion

Pedigree

ZT MARWTEYN MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB ANAZA EL FARID
KAJORA
LITTLE LIZA FAME FAME VF+
KATAHZA
ZT LUDJTEYNA LUDJIN EL JAMAAL *ALI JAMAAL
*LYDIRA EL SHAKLAN
SHAHTEYNA BEY SHAH+
TW FORTEYNA
SYMPHONY OF LOVE *EL NABILA B KUBINEC BALATON
KOSMETIKA
218 ELF LAYLA WALAYLA B ASSAD
223 IBN GALAL I-13
HED CARAMBA MAGNUM PSYCHE PADRONS PSYCHE
A FANCY MIRACLE
HED CAJUN QUEEN CAJUN PRINCE HCF
ZETYRA HCF