Ibn Farid

(RFI Farid × ASAWIR)
2013 • Bay • Stallion

Pedigree

RFI Farid RFI MAKTUB ALTAM YSHMAYL *RSD DARK VICTORY
YAMINA
RFI CYNTILATION NINJAH EL JAMAAL
C-CYNADRA
RFI FAYARA EL SHIRAZ SHIRAZ EL JAMAAL *ALI JAMAAL
*SATYNA
FIRE GLORY *NV SURE FIRE
KEY OF GLORY JP
ASAWIR MARAJJ MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAME
RGA KOURESS KOUVAY BEY
ANGOPHORA
NURJIS CRUSADER SALAA EL DINE
AK KASTANA US
SADISHA EDYKT
SADIKA